Lapsilla ja nuorilla on oikeuksia nyt ja tulevaisuudessa!

Tänään 20.11. liehuvat liput lapsille! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa vakiintuneena liputuspäivänä lapsen oikeuksien kunniaksi.

Koko viikko on ollut lapsen oikeuksien viikko. Sen tavoitteena on lisätä tietoa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Teemaviikon taustalla on verkosto, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tuo esiin lapsen oikeuksien näkökulmaa julkisessa keskustelussa.

Myös Nuori Taide ja sen taustaorganisaatio Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö tekevät tällaista työtä omalla sarallaan. Me katsomme velvollisuudeksemme tuoda esiin, että lapsilla ja nuorilla on oikeus taiteeseen niin kokijoina kuin tekijöinäkin. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 31 sanotaan, että lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Erityisesti korostamme sitä, että lapset ja nuoret eivät ole vain taidekasvatuksen kohteena, vaan heidän tekemänsä taide on ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Sen tulee näkyä osana taidemaailmaa ja sitä tulee myös tallettaa.

Lapsen oikeuksien viikko on ollut tärkeä nyt, kun koronakriisi sekoittaa arkielämäämme. On olennaista viestittää lapsille ja nuorille, että poikkeustilanteen rajoituksista huolimatta heille on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset elämälle ja kehitykselle (Lapsen oikeuksien sopimus artikla 6) ja heitä koskevissa päätöksissä on heidän etu otettava aina ensimmäiseksi huomioon (artikla 3).

Lapsilla on myös oikeus ilmaista oma mielipiteensä itseään koskevissa asioissa (artikla 12). Tämä jos mikä on muistettava, kun puhumme tulevaisuudesta. Lapsen oikeuksien viikon teema onkin ollut ”Lapsella on oikeus tulevaisuuteen”. Se on välttämätön kannanotto ajassa, jossa ilmastonmuutos ja lajien katoaminen on muuttamassa maailmaa meille ihmisillekin elinkelvottomaksi.

Teemaviikolla on nostettu esiin, että jokaisen lapsen ja nuoren on uskallettava unelmoida ja heidän on saatava eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta. Tämä ei toteudu, jos me aikuiset emme kuuntele ja usko, mitä lapsilla ja nuorilla on sanottavana.

Joskus mielipiteet, ajatukset ja unelmat on helpompi tai tehokkaampi kertoa muutoin kuin puhumalla tai asiatekstiä kirjoittamalla. Siksi lapsia ja nuoria on rohkaistava erilaisten ilmaisumuotojen käyttöön ja aikuisten on oltava avoimia ja valppaita havaitsemaan viestejä, joita lasten ja nuorten taide meille välittää.

 

Lisätietoa:

Ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 1948. Lasten erityistarpeet huomioiva lapsen oikeuksien julistus hyväksyttiin 1959. Suomi ratifioi lapsen oikeuksien sopimuksen 1991.

Lapsen oikeuksien sopimus kokoaa yhteen näkemyksen lasten hyvän elämän ja kasvun perusedellytyksistä. Laaja-alainen ihmisoikeussopimus, joka sisältää esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon, vanhempien kasvatusvastuuseen, lasten uskonnon- ja ilmaisunvapauteen ja sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia. Yhteensä sopimuksessa on 54 artiklaa. jokaisen yhtäläisestä ihmisarvosta.

 

Tästä linkistä voi lukea lisää lapsen oikeuksien päivästä ja viikosta

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/

Tästä linkistä voit lukea lapsen oikeudet kokonaisuudessaan
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/

Kirjoita kommentti