Info

Nuori Taide on valtakunnallinen kulttuurisen nuorisotyön foorumi 13-28-vuotiaille visuaalisen taiteen tekijöille. Nuori Taide järjestää joka toinen vuosi nuorten visuaalisen taiteen harrastajien Nuori Taide -tapahtuman eri kaupungissa. Vuosittain järjestetään vaihtuvia nuorten näyttelyitä, residenssejä, työpajoja ja koulutuksia. Toimintaa järjestetään paljon @nuoritaide-Instagram-tilillä. Suurin osa toiminnasta ei edellytä aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä.

Projekteja tuotetaan yhteistyössä nuorten, ammattitaiteilijoiden, taidelaitosten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Samalla Nuori Taide tarjoaa koulutusta visuaalisesta kulttuurista, kulttuurisesta nuorisotyöstä ja nuorten taiteen tuottamisesta ja esittämisestä.

Nuori Taiteen toiminta on jatkuvaa ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuori Taiteen taustaorganisaatio Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on valtakunnallinen nuorisoalan järjestö, jonka toimintaa ohjaa nuorisolaki ja rahoittajan toiminnan vaikuttavuuden arviointiperusteet. Lisärahoitusta haetaan säätiöiltä ja myymällä asiantuntijapalveluita.

Tutustu kulttuurisen nuorisotyön määritelmään.

Useita henkilöitä katsoo käytävän molemmin puolin asetettuja taiteen esittelypisteitä

Taiteen esittelijöitä ja kävijöitä Nuori Taide 2023 -tapahtumassa Tiivistämöllä Helsingissä

Nuori Taiteen tavoitteena on

 • Esitellä näyttävästi ja monikanavaisesti nuoria visuaalisen taiteen tekijöitä ja heidän taidettaan erilaisille yleisöille.
 • Innostaa nuoria kehittymään taideharrastuksessaan tai löytämään uuden taideharrastuksen.
 • Kouluttaa toimintaan osallistujia visuaalisen kulttuurin eri ilmiöistä, tekniikoista, menetelmistä ja (teoreettisista) näkemyksistä.
 • Rohkaista nuoria vaikuttamaan taiteen keinoin.
 • Tarjota tiloja, joissa yksilöpainotteisen harrastuksen tekijät tapaavat toisiaan ja taidealan ammattilaisia ja työskentelevät yhdessä.
 • Kehittää matalan kynnyksen taidetoimintaa, johon jokainen voi tulla omana itsenään, ilman aikaisempaa kokemusta.
 • Vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön osaamista ja toimintaedellytyksiä nuorisoalalla ja yhteiskunnassa.
 • Kuunnella, kysyä ja tukea kun nuoruus, elämä tai työ tuntuvat raskailta.

Nuori Taiteen toiveena on

 • Oppia, millaiset asiat taiteessa kiinnostavat uusia nuoria sukupolvia.
 • Välittää tietoa ympäri Suomen erilaisia ajatuksia, kokemuksia ja taustoja omaavien nuorten taideprojekteista ja taideharrastuksista.
 • Tuottaa sisältöä ja tapahtumia yhdessä nuorten kanssa, perustuen heidän toiveisiinsa.
 • Löytää inspiroivia nuoriso- ja taidealan sekä muiden alojen yhteistyökumppaneita tuleviin projekteihin valtakunnallisesti.
 • Tavata tuttuja ja uusia nuoria Nuori Taide -tapahtumissa.
 • Todistaa aktiivista ja monikanavaista dialogia nuorten ja aikuisten välillä.
 • Huomata, että ihmiset ymmärtävät taiteen tärkeän merkityksen ihmisen kasvulle.
 • Työskennellä yhdessä eri ikäisten, mutta erityisesti nuorten, visuaalisen alan ammattilaisten kanssa ja edistää yhdessä nuorten hyvinvointia ja aktiivisuutta.
 • Nähdä taidealan ammattilaisia kontaktoimassa nuoria tekijöitä ja antamassa heille palautetta.
 • Tarjota nuorille uusia onnistumisen kokemuksia sekä turvallisen tilan kokeilla ja oppia.

HISTORIIKKI

Nuori Taiteen taustalla on eri yhteyksissä ja eri aikoina toteutettuja nuorten visuaalisen kulttuurin ryhmiä ja tuotantoja. Nuorten taidetta on esitelty ja esitellään edelleen erilaisissa näyttelyissä eri puolilla Suomea. Niitä ovat esimerkiksi kuvataide-, käsityö- tai arkkitehtuurikoulujen oppilastöiden näyttelyt tai kunnallisen nuorisotyön järjestämät näyttelyt, kuten Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksissa 1980-luvulta lähtien järjestetty Nuori taide -näyttely. Paikallisten näyttelyiden rinnalle ovat vakiintuneet taiteen esitteleminen globaalisti somessa ja erilaisilla verkkoalustoilla.

Nuori Taide -toimintaa koordinoiva Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö järjesti 1980-luvulta 2000-luvun alkuun valtakunnallisia Nuorten kuvat -näyttelyitä Hyvinkäällä. Taidekeskuksen toimintaan on kuulunut myös vuosikymmenten ajan kansainvälisten lasten ja nuorten näyttelyiden järjestäminen kolmen vuoden välein vuosina 1971–2017. Kansainvälisiä näyttelyitä on ollut esillä myös Helsingissä ja pienempimuotoisena eri puolilla Suomea. Kansainväliset näyttelyt ovat avustusleikkauksien vuoksi tauolla.

Lasten ja nuorten taidekeskus on ollut mukana toteuttamassa valtakunnallisia sana- ja kuvataidetapahtumia ja -näyttelyitä osana kulttuurisen nuorisotyön Nuori Kulttuuri -toimintaa. Nuorten tekemistä ja harrastamista esille nostavissa tapahtumissa on ollut olennaista nuorten mahdollisuus saada palautetta ammattilaisista. Nuori Kulttuurin koordinoimien kulttuurisen nuorison työn lajien musiikin, tanssin ja teatterin rinnalta sana- ja kuvataide jäivät pois 2010-luvulla. Kuvataidetta ja eri visuaalisen ilmaisun muotoja harrastavien nuorten tekemisen ja osaamisen esittelyä valtakunnallisesti haluttiin kuitenkin jatkaa, mikä vahvisti tarvetta Nuori Taide -toiminnan aloittamiselle.

Vuonna 2015 Amos Anderssonin taidemuseo, (nyk. Amos Rex -taisemuseon), Helsingin nuorisoasiainkeskus sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö perustivat yhteistyössä Generation-näyttelykonseptin ja tuottivat ensimmäisen Generation 2017 -näyttelyn Amos Anderssonin taidemuseoon. Generation-näyttelyt ovat triennale ja niiden tuotannosta on vastannut vuoden 2017 jälkeen Amos Rex.

Valtakunnallinen Nuori Taide -toiminta lanseerattiin marraskuussa 2018. Toiminnassa yhdistyvät Nuori Kulttuuri -tapahtumien perinteet sekä nuorten taiteen tekijöiden nousevan taiteen ja monipuolisen visuaalisen ilmaisun interventiot taidemaailmaan. Mukaan toimintaan on lisätty pienemmät alueelliset ja paikalliset työpajat ja koulutukset.

Vuosina 2021–2022 Nuori Taide on lisännyt digitaalisen kulttuurisen nuorisotyön toimintaa Instagramissa ja Taide\Foliossa, jotta yksilöpainotteisen visuaalisen taiteen harrastajat ympäri maan voisivat osallistua helpommin toimintaan ja löytää oman taideharrastamisen yhteisön.

Toimintaa tukee

Opetus ja kulttuuriministeriö / Nuorisoalan järjestöt

Hankkeita tukevat

Lue lisää hankkeista