Kulttuurinen nuorisotyö

Nuori Taide tekee valtakunnallista kulttuurista nuorisotyötä, painotuksena visuaalinen taide.

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä, jossa tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Nuorisotyön määritelmä perustuu nuorisolakiin. Kulttuurisen nuorisotyön määritelmän ovat päivittäneet vuonna 2021 Suomen nuorisoseurojen Nuori Kulttuurin koolle kutsuma työryhmä, johon Nuori Taide osallistui.

Useita henkilöistä tilassa, jossa sohvaryhmiä ja pöytiä, joissa nuoret henkilöt esittelevät taideteoksiaan

Nuori Taide 2019 -tapahtuma Jyväskylän kaupunginteatterilla, kuva: Eija Jokilahti

Kulttuurinen nuorisotyö toteutuu Nuori Taiteessa monin eri tavoin:

 • Nuori Taide on mukana monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa kuten taideharrastuksissa ja nuorten omaehtoisessa toiminnassa. 
 • Nuori Taide vahvistaa nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja: sosiaaliset taidot, tunnetaidot, empatia, kriittinen ajattelu, ihmisenä kasvaminen ja sivistys.
 • Nuori Taide tuo nuorten äänen kuuluviin. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhteisön ja yhteiskunnan asioihin, tulla näkyväksi. Kulttuuri ja taide tuovat näkyviin asioita, jotka eivät muuten pääse esiin.
 • Nuori Taide vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen ennaltaehkäisevällä työllä ja lisäämällä nuorten osallisuutta. Vaikutukset näkyvät tulevaisuuden elinkeinoelämässä.
 • Nuori Taide työskentelee yhteisen tavoitteen eteen eri alojen ammattilaisten kanssa. Monialaisuus ja poikkisektorinen yhteistyö nuorisoalan ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten välillä on aktiivista.

Monitaiteinen kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurisen nuorisotyön taiteen aloja ovat mm.

 • Musiikki
 • Teatteri
 • Tanssi
 • Sirkus
 • Performanssi- ja esitystaide
 • Käsityö
 • Kuvataide
 • Mediataide
 • Arkkitehtuuri
 • Muotoilu
 • Sanataide
 • Taidetapahtumien tuotanto
 • Taidehistoria, taiteen teoria ja kuratointi

Taiteen alat ja määritelmä muuttuvat ja päivittyvät taidetta tekevien ja kokevien ajattelun ja tekemisen kehittymisen kautta. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus määritellä, mitä taide ja kulttuuri juuri hänelle itselleen merkitsee.

Kulttuurinen nuorisotyö valtakunnallisesti

Kulttuurinen nuorisotyö alueellisesti ja paikallisesti

Jokaisessa kunnassa tai hyvinvointialueella työskentelee oma kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori. Yhteystiedot löytyvät kuntien omilta sivuilta.

Oppilaitokset, taidekoulut ja taidelaitokset tekevät kulttuurista nuorisotyötä osana opetusta, yleisötyötä ja muita palveluita.