Meidän maaseutumestat - kotiseutujen kehittämistä taiteen keinoin

Tervetuloa tutustumaan Meidän maaseutumestat -hankkeeseen (2021-2023), jossa maaseutualueilla asuvilla nuorilla oli mahdollisuus kertoa taiteen keinoin itselle tärkeistä asioista! Näillä sivuilla kokemuksiaan hankkeesta kertovat nuoret, hankekoordinaattori, taiteilijat ja nuori yhteiskuntavaikuttaja. Hankkeen taustalla olevia laajempia näkökulmia avataan artikkeleissa, joissa tarkastellaan maaseudun seksikkyyttä, kulttuurista nuorisotyötä ja taidetta toiminnan ympäristönä. Toivomme innostavamme muitakin toteuttamaan vastaavanlaisia hankkeita!