Residenssit

"Tutkimustyön ohella toteutin erilaisia taiteellisia kokeiluja ja leikin taidekeskuksen tarjoamilla mahdollisuuksilla. Veistin, piirsin, muovasin, siirsin, leikkasin, liimasin, kuvasin ja suhasin", kuvailee residenssikokemuksiaan Vertti Turunen.

Nuori Taide tukee nuorten taiteentekijöiden harrastamista ja ammatillisia työskentelyedellytyksiä järjestämällä taideresidenssejä. Jatkuvaa residenssitoimintaa järjestetään Amos Rex -taidemuseon Generation-näyttelyiden kanssa.

Residenssitoimintaa kehitetään valtakunnalliseksi. Toiminnalle haetaan lisärahoitusta.

Mikä on residenssi?

Residenssissä taiteentekijä tekee taiteellista työtään ennalta sovitun ajan sovitussa paikassa, usein poissa taiteentekijän omasta asuinympäristöstä. Residenssejä tarjoavat erilaiset organisaatiot Suomessa ja ulkomailla. Residensseillä voi olla erilaisia tieteen ja taiteen alojen painotuksia.

Residenssi tarjoaa usein asunnon ja työtilan residenssin ajaksi. Osaan residensseistä on avoin haku ja osaan kutsutaan. Residenssistä voi tulla taiteentekijälle joitain kustannuksia, kuten vuokra, matkakulut ja materiaalit. Osa residensseistä on tuettuja ja täten taiteentekijälle maksuttomia.

Kuva Nelimarkka-museon julkisivusta, kaksikerroksinen vaalea rakennus
Kuva Nelimarkka-museon sisäänkäynnistä

Miniresidenssi

Nelimarkka-museo

Miniresidenssi on peruttu.

Nuori Taide ja Nelimarkka-museo järjestävät syksyllä 2024 nuorille taiteentekijöille miniresidenssin Nelimarkka-museossa Alajärvellä.

Residenssiin järjestetään valtakunnallinen avoin haku 18–29-vuotiaille taiteentekijöille. Valinnoissa etusijalla ovat Etelä-Pohjanmaalla asuvat hakijat. Hakukielenä on englanti, mikä on hyvää harjoittelua tulevia ulkomaille suunnattuja residenssihakuja varten. Residenssin työkielet ovat suomi ja englanti.

Residenssin kautta nuoret saavat kosketuksen taiteilijuuteen ja saavat koulutusta taideresidenssin haku- ja työskentelyprosesseihin. Residenssiin sisältyy yhteistyötä Nelimarkka-museossa residenssissä olevan ammattitaiteilijan kanssa.

Haku residenssiin avautuu 2024. Hakuohjeet julkistetaan tällä sivulla.

Nelimarkka-museo

Kuvassa huppua kasvojen eteen vetää henkilö, jonka edessä teksti NUOri Taide residenssi

Nuori Taide -residenssi

Nuori Taide -residenssi toteutetaan yhteistyössä Amos Rex -taidemuseon Generation-näyttelyiden kanssa. Residessi tukee Generation-näyttelyyn osallistuvia nuoria taiteilijoita tarjoamalla osalle heistä tiloja ja taidealan ammattilaisten mentorointia näyttelyyn tulevien teosten valmistamisessa. Residenssiin sisältyy mentorointitapaamisia ammattitaiteilijan tai Nuori Taiteen tuottajan kanssa ja/tai itsenäistä työskentelyä Villa Artun monipuolisissa taidetiloissa. Residenssiin on haku suomeksi ja englanniksi. Residenssin sisällöstä ja kestosta sovitaan kunkin taiteilijan kanssa.

Nuori Taide oli mukana perustamassa Generation-näyttelykonseptia vuonna 2017. Nuori Taide -residenssit aloitettiin vuonna 2019 Generation 2020 -näyttelyn taiteilijoille. Yhteistyö jatkui Generation 2023 -näyttelyn kanssa. Seuraava Nuori Taide -residenssi järjestetään vuonna 2025 kulttuuritalo Villa Artussa Hyvinkäällä Generation 2026 -näyttelyn taiteilijoille.

Aikaisemmat residenssit ja taiteilijat

Nuori Taide -residenssi 2022

Generation 2023 -taiteilijat: Bayonle Adelakun, Aatos Ketvel, Samir Kuronen, Iiris Puustinen, Vertti Turunen ja Rong-Ci Zhang

Taiteilijat kertovat residenssikokemuksistaan Instagramissa ja blogissa

Nuori Taide -residenssi 2019

Generation 2020 -taiteilijat: Filipp Girishan, Pauliina Heiskanen, Aura Latva-Somppi, Charlotta Rajala, Tanja Silvestrini ja Verna Virkkunen

Pauliinan blogikirjoitus