Kulttuurinen nuorisotyö <3 Visuaalinen taide - Nuori Taide 3 vuotta

Kulttuurinen nuorisotyö <3
Visuaalinen taide

Paljon onnea Nuori Taide 3 vuotta!

1.11.2018 lanseerattu Nuori Taide -toiminta on löytänyt lyhyessä ajassa paikkansa kulttuurisen nuorisotyön merkittävänä valtakunnallisena toimijana. Se tunnetaan uteliaasta luonteestaan, nuorten taiteen esittämisestä sosiaalisessa mediassa ja eri maakunnissa sekä kannustavasta ja alati kasvasta yhteisöstään. Nuori Taide nostaa esiin tässä ajassa syntyvän taiteen mahdollisuuksia visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen äärellä. Toiminnan ydin on tuoda yhteen yksilöpainotteisesti taidetta tekeviä nuoria. Nuori Taiteelle kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön Nuori Taide -toiminta on valtakunnallista jatkuvaluontoista toimintaa, painotuksena visuaalinen taide. Vuosittain sadat 13–28-vuotiaat visuaalisen taiteen tekijät ja taidealasta kiinnostuneet pääsevät esittelemään taidettaan ja tekemistään tapahtumissa, koulutuksissa, työpajoissa ja seminaareissa. Nuoret työskentelevät yhdessä nuoriso- ja taidealan ammattilaisten kanssa ja saavat heiltä palautetta tekemisestään. Mukana on kuvataiteilijoita, visuaalisia suunnittelijoita, kuraattoreja, nuorisotyöntekijöitä, näyttelymestareita, tuottajia ja monia muita ammattilaisia.

Nykytaidetoimintaa verkossa ja livenä

Kolmantena toimintavuonna Nuori Taide -toimintaa on järjestetty mm. Porissa, Hyvinkäällä, Aurassa, Helsingissä ja tosi tosi paljon valtakunnallisesti digitaalisissa ympäristöissä Instagramissa, YouTubessa, Dicordissa ja online-tapaamisissa.

Moni nuori taiteen tekijä on löytänyt Nuori Taiteen ensimmäistä kertaa esitellessään taidettaan valtakunnallisessa nuorten visuaalisen taiteen Nuori Taide 2021 -online-tapahtumassa. Sisällöntuotantoon ja tulevien toimintojen suunnitteluun on osallistunut nuoria ympäri Suomen Lappia, Pohjois-Pohjanmaata, Etelä-Savostaa, ja Keski-Suomea myöten.

Korona-aika on haasteista huolimatta mahdollistanut Nuori Taiteen kasvua ja tunnettuuden lisääntymistä valtakunnallisesti. Tähän on päästy reagoimalla nopeasti muuttuvan maailman ilmiöihin ja pitämällä nuoriin aktiivisesti yhteyttä verkossa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuva, jossa 9 kuvaa, joissa erilaisia taideteoksia ja eri ihmisiä.

Kuvat: Porin taidemuseo, Nuori Taiteen Anni ja Aurora, Suvi Haapaniemi, Sebastian Salvation, VonTheoDoor, Veera Sorri, Ziqing Lang, KEliel, Nuori Taide 2021 -tapahtuma, Valtsu

Nuori Taide tehdään yhdessä

Yhteiskunnan ilmiöt ja nuorten taideteot ovat jatkuvassa vuoropuhelussa, jonka visuaalisen taiteen ulostuloja tuodaan esille Nuori Taiteen kautta. Sisältöä tuotetaan yhdessä nuorten ja nuoriso- ja taidealan ammattilaisten kanssa. Tulevaisuudessa tahdomme tutustua uusiin nuoriin sekä tehdä rohkeammin ja saavutettavammin monialaista yhteistyötä.

Taide ja nuoret nyt

Antaudu ajattelemaan nykyajan taidetta kasvun ympäristönä! Nuori Taide nostaa esiin erilaisia ajattelun malleja ja esimerkkejä taidealan ammattilaisten ja nuorten taiteesta ja tekemisestä. Toiminnan kautta voi laajentaa näkemystä taiteen roolista nuorten kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Nuori Taide tarjoaa näkökulmia siihen, miten eri tavoin taide voi olla osa nuorisotyötä. Nuori Taiteessa taide käsitetään ihmiselle luontaisena käyttäytymisen muotona. Toiminnassa tehdään yhteistyötä nykytaiteilijoiden kanssa ja otetaan heiltä esimerkkiä, miten maailmassa olevia asioita voi käsitellä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Uskomme, että taiteen tekeminen ja kokeminen avaavat kiinnostuksen aktiiviseen kansalaisuuteen, muutosvaikuttamiseen ja esteettiseen iloitteluun. Nuoret kehittävät taitojaan kannustavassa ympäristössä ja opettavat meitä ymmärtämään nuoruuden kokemusmaailmaa nyt ja tulevaisuudessa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Yhdeksän kuvaa, joissa esitellään Nuori Taiteen toimintaa vuodelta 2020.

Jukka Silokunnas ja nuori taiteen tekijä, Generatio 2020 -näyttelyn avajaisseremonia Amos Rexissä, Nuori Taide <3 Rauman pitsiviikko, Taiteen kotitalo, Liz West, Kalle. Ruut ja Rasmus työpajassa, Olivia Viitakankaan teos, Aurora ja Anni

Nuori Taide jakaa aktiivisesti vinkkejä nykytaiteen parissa toimimisesta nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämiseksi. Haluamme laskea nuorten kynnystä taiteen esittelemiseen. Tahdomme lisätä yhteiskunnallisesti nuorten taideharrastusten arvostusta ja aloittelevien nuorten taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä. Tämän nähdään toteutuvan kun nuorten kanssa työskentelevillä on rohkeutta ja valmiuksia tukea visuaalisesta taiteesta kiinnostuneita nuoria kaikkialla Suomessa.

Nuoriso- ja taidealan ammattilaisia rohkaistaan huomaamaan nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin monimuotoisuus ympäristönä, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia itseä, elämää ja maailmaa itsenäisesti ja dialogissa muiden kanssa. Kynnys taiteen kokemiseen ja tekemisen pitää olla niin matala, että jokainen nuori osallistua omista lähtökohdistaan käsin.

Nuori Taide -toiminnan mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

P.S. Visualisoituiko ajatus? Kiinnostaako kulttuurinen nuorisotyö? Haluaisitko mukaan tekemään Nuori Taidetta? Etsimme jatkuvasti taiteen ammattilaisia projekteihimme, nuorisoalan toimijoita kumppaneiksi maakuntiin suuntautuvaan toimintaan ja nuoria tuottamaan sisältöä yhdessä ammattilaisten kanssa. Lue lisää toiminnastamme tästä linkistä ja lähetä viestiä nuoritaide(at)artcentre.fi, niin sovitaan (video)tapaaminen.

Lue lisää Lasten ja nuorten taidekeskuksesta tästä linkistä.

Lue lisää tästä linkistä, miten Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisoalaa.

Kirjoita kommentti