Kulttuurinen nuorisotyö

Nuori Taide tekee valtakunnallista kulttuurista nuorisotyötä, painotuksen visuaalinen taide.

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä, jossa tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Nuorisotyön määritelmä perustuu nuorisolakiin. Tutustu nuorisolakiin tästä linkinkistä.

 

Kulttuurinen nuorsiotyö toteutuu Nuori Taide -toiminnassa monin eri tavoin:

  • Nuori Taide on mukana monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa kuten taideharrastuksissa ja nuorten omaehtoisessa toiminnassa. 
  • Nuori Taide vahvistaa nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja: sosiaaliset taidot, tunnetaidot, empatia, kriittinen ajattelu, ihmisenä kasvaminen ja sivistys.
  • Nuori Taide tuo nuorten äänen kuuluviin. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhteisön ja yhteiskunnan asioihin, tulla näkyväksi. Kulttuuri ja taide tuovat näkyviin asioita, jotka eivät muuten pääse esiin.
  • Nuori Taide vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen ennaltaehkäisevällä työllä ja lisäämällä nuorten osallisuutta. Vaikutukset näkyvät tulevaisuuden elinkeinoelämässä.
  • Nuori Taide työskentelee yhteisen tavoitteen eteen eri alojen ammattilaisten kanssa. Monialaisuus ja poikkisektorinen yhteistyö nuorisoalan ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten välillä on aktiivista.

 

Kulttuurinen nuorisotyö valtakunnallisesti

  • Nuori Kulttuuri: tanssi, teatteri ja musiikki
  • Nuori Taide: visuaalinen taide
  • Nuoren Voiman Liitto: sanataide
  • Nuorisosirkusliitto: sirkus

Muotoilulla ja arkkitehtuurilla ei ole vielä omaa valtakunnallisesta toteuttajaorganisaatiota kulttuurisen nuorisotyön kentällä.

 

Kulttuurinen nuorisotyö alueellisesti ja paikallisesti

Lähes jokaisessa kunnassa tai hyvinvointialueella työskentelee oma kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori. Yhteystiedot löytyvät kuntien omilta sivuilta.