Vastuullisuus

Vastuullisuus merkitsee meille avointa keskustelua arvoista ja tavoitteista osallistujien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähtäämme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä edistämään yhdenvertaisuutta. Nuori Taiteen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Yhdenvertaisuus

Nuori Taiteen toiminta on syrjinnästä vapaata ja toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Toiminnassamme ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, seksuaalisen suuntautumisen, sosioekonomisen taustan tai muun ominaisuuden perusteella. Puutumme häirintään emmekä hyväksy vihapuhetta. Alaikäisten osallistuessa toimintaan keräämme huoltajien yhteystiedot tarvittavaa yhteydenpitoa varten. Ryhmäkohtaisesti voidaan sopia myös muista toimintaohjeista.

Turvallinen tila

Kaikessa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumissamme työskentelee yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilö.

Nuori Taiteen turvallisemman tilan toimintaperiaatteet

Älä tee oletuksia ulkoisten ominaisuuksien, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, iän tai puheen perusteella. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten olevan erilaisia yksilöitä.

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tilaa sekä heidän tekemäänsä taidetta.

Puutu havaitessasi häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, jos koet sen turvalliseksi. Voit myös ilmoittaa häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle.

Rentoudu, erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Ihmettelemme ja opimme yhdessä.

5 henkilö, joista 3 nuorta ja 2 aikuista istuvat lavalla sohvalla ja keskustelevat. istuinryhmän sivuilla maalaustelineissä värikkäitä maalauksia ja taustalla projisoituna keskusteluohjelman esittelydia

Nuori Taide 2023 -tapahtumassa taide- ja nuorisoalan ammattilaiset ja nuoret taiteen tekijät keskustelivat taiteesta, tunteista ja mielenterveydestä

Saavutettavuus

Nuori Taiteessa saavutettavuutta tarkastellaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toiminnan ja tapahtumien saavutettavuutta. Toiminnan ja tapahtumien yhteydessä ilmoitetaan kyseisen tapahtuman tarkemmat saavutettavuustiedot.

Saavutettavuusseloste

Rekisteriselosteet

Tietosuojaselosteet