Nuorisotyön viikko 11.-17.10.2021

RIntakuva henkilöstä, jolla yllä huppari. Kasvoja ei näy. Kuvan päällä tekstit Nuorisotyön viikko 11-17.102021 useampaan kertaan.Mitä kulttuurinen nuorisotyö on?

Nuorisotyön määritelmä

Nuorisotyön määritelmä perustuu nuorisolakiin. Nuori Taiteelle kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lue lisää Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön kulttuurisen nuorisotyön Nuori Taide -toiminnasta tästä linkistä.

Tutustu Nuori Taiteen Instagramiin tästä linkistä.

Hyvinvointi nuorisoalalla

Hyvinvointikysymykset koskettavat Nuori Taidetta tekeviä ja siihen osallistuvia nuoria ja nuorisotyön -, taide- ja kulttuurialan ammattilaisia. Vuosittain toteutamme tapahtumia, työpajoja ja seminaareja vähintään 3 maakunnassa vaihtuvien kumppaneiden ja osallistujien kanssa. Valtakunnallisia Nuori Taide -tapahtuma toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2023.
 
Hyvinvointi on tärkeää kaikessa toiminnassamme. Hyvinvoivat nuoret ja ammattilaiset luovat toimintaa, johon on turvallista osallistua ja jossa voi esim. oppia uutta, saada kavereita ja vahvistaa itseilmaisua taiteen keinoin. Käsittelyyn voidaan ottaa voimakkaita tunteita herättäviä teemoja, kuten aktivismitaide ja ilmastokriisi, kun kaikki osallistujat tuntevat yhteistyön toimintatavat ja tavoitteet.
 
Kaikkea toimintaamme lävistää tulevaisuusajattelu. Pohdimme, millaisia ovat tulevaisuuden
visuaalisen taiteen ala ja sen harrastusmahdollisuudet. Nuori Taide -toiminnan kautta nuoret voivat kasvaa ja sivistyä sekä harjoitella sosiaalisia – ja tunnetaitoja, empatiaa ja kriittistä ajattelua.
 
Hyvinvointiin liittyy oleellisesti myös näkyväksi tulemisen kokeminen. Kunnioitamme nuorten ja ammattilaisten erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia ja tarjoamme mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Taide ja kulttuuri tuovat esiin asioista, jotka eivät muuten pääsisi esiin.
 

Nuorisoalan hyvinvointi näkyy yhteiskunnallisella tasolla. Toivomme alan pysyvän houkuttelevana motivoituneille ja asiantunteville tekijöille. Nuoria pyritään sitouttamaan toimintaan ja rohkaistaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla pyrimme ennaltaehkäisemään mm. syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Vaikutukset näkyvät tulevaisuuden elinkeinoelämässä saakka.

Miten hyvinvointi näkyy teidän nuorisoalan toiminnassa?

Jätä kommentti! Meihin voi aina olla yhteydessä, jos tarvitset vertaistukea nuorisoalan toiminnassa.

Hyvää Nuorisotyön viikkoa 2021 kaikille!
 
 
#kulttuurinennuorisotyö #nuorisotyönviikko #nuoritaide #hyvinvointi

Kirjoita kommentti