Miksi Nuori Taide?


Nuori Taide -toiminnan tavoitteena on

 • nostaa nuoret esille taiteen tekijöinä.
 • tuoda esille nuorten visuaalista ilmaisua.
 • innostaa ja rohkaista nuoria tuomaan esille omaa taidettaan, tekemistään, ilmaisuaan, osaamistaan ja mielenkiinnon kohteitaan.
 • antaa nuorille ääni; kuulla ja nähdä, mitä nuorilla on sanottavanaan ja näytettävänään.
 • tuoda yksilöpainotteisen harrastuksen tekijöitä yhteen.
 • kehittää matalan kynnyksen taidetoimintaa nuorille.
 • luoda tilanteita, joissa erilaisissa harrastuspiireissä ja vapaa-ajan ympäristöissä toimivat nuoret kohtaavat.
 • luoda yhteyksiä nuorten kanssa toimivien tahojen välille.
 • luoda tilanteita, joissa nuoret ja taiteen sekä visuaalisen alan ammattilaiset kohtaavat.


Nuori Taide -toiminnan toiveena on, että

 • nuoret ottaisivat Nuori Taide -toiminnan omakseen; tulisivat suunnittelemaan ja kehittämään sitä.
 • nuorten kanssa toimivat aikuiset oppisivat tunnistamaan innokkaita tekijöitä ja rohkaisemaan nuoria osallistumaan Nuori Taide -tapahtumiin ja -työpajoihin sekä lähettämään teosehdotuksia Generation-näyttelyihin.
 • saataisiin taiteen äärellä aikaan dialogia nuorten kesken sekä aikuisten ja nuorten välillä.
 • se joukko ihmisiä kasvaisi, joka ymmärtää taiteen merkityksen ihmisen kasvussa.
 • ymmärrettäisiin taiteilijoiden ja visuaalisen alan ammattilaisten anti ja mahdollisuudet olla mukana edistämässä nuorten hyvinvointia ja aktiivisuutta.

 

Kantavia ajatuksia

 • Nuorten visuaalinen ilmaisu ja taide näyttävästi esille
 • Nuorten omat kiinnostuksen kohteet ja toiveet
 • Monipuolisuus: tekijöissä, ilmaisun tekniikoissa ja menetelmissä, sisällöissä ja näkemyksissä
 • Uusia kokemuksia nuorille
 • Matalan kynnyksen harrastustoiminta
 • Kohtaamisia: samalla tavalla ajattelevien ja tekevien, eri tavalla tekevien ja ajattelevien, enemmän ja vähemmän taidetta harrastavien sekä ammattilaisten ja harrastajien kesken
 • Antaa eritaustaisille sekä eri tilanteissa ja olosuhteissa eläville nuorille mahdollisuus kokea, kokeilla ja harrastaa taidetta, tuoda omaa tekemistään esille ja saada siitä palautetta.
 • Siltana toimiminen nuorisotyön sekä kulttuuri- ja taidekentän välillä
 • Nuorten kanssa toimivien tahojen ja aikuisten tukeminen

 

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Oikeassa reunassa nuori joka kuvaa jalustalle laitetulla kameralla edessä olevalla pöydällä olevia hahmoja.

Taustaa

Nuori Taide -toiminnan taustalla on eri yhteyksissä ja eri aikoina toteutettuja toimintamuotoja nuorten visuaalisen taiteen alueella. Nuorten taidetta on esitelty ja esitellään erilaisissa näyttelyissä eri puolilla Suomea. Niitä ovat esimerkiksi kuvataide-, käsityö- tai arkkitehtuurikoulujen oppilastöiden näyttelyt tai kunnallisen nuorisotyön järjestämät näyttelyt, kuten Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Stoassa 1980-luvulta lähtien järjestetty Nuori taide -näyttely. Nämä näyttelyt ovat yleensä paikallisia.

 

Nuori Taide -toimintaa pyörittävä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö järjesti 1980-luvulta 2000-luvun alkuun valtakunnallisia Nuorten kuvat -näyttelyitä Hyvinkäällä. Taidekeskuksen toimintaan kuuluu myös kansainvälisten lasten ja nuorten näyttelyiden järjestäminen, joita on ollut esillä Hyvinkäällä vuodesta 1971 lähtien. Kansainvälisiä näyttelyitä on ollut esillä myös Helsingissä ja pienempimuotoisena eri puolilla Suomea.

 

Lasten ja nuorten taidekeskus on ollut mukana toteuttamassa myös valtakunnallisia sana- ja kuvataidetapahtumia ja -näyttelyitä Nuori Kulttuuri -toiminnan osana. Nuorten tekemistä ja harrastamista esille nostavissa tapahtumissa olennaista on ammattilaisilta saatava palaute. Musiikin, tanssin ja teatterin rinnalta sana- ja kuvataide jäivät kuitenkin Nuori Kulttuuri -toiminnasta pois 2010-luvulla.

 

Kuvataidetta ja eri visuaalisen ilmaisun muotoja harrastavien nuorten tekemisen ja osaamisen esittelyä valtakunnallisesti haluttiin kuitenkin jatkaa.

 

Vuonna 2015 Amos Andersonin taidemuseo, (nyk. Amos Rex –museon), Helsingin nuorisoasiainkeskus sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö aloittivat yhteistyönä suunnitella valtakunnallista nuorten tekijöiden näyttelyä. Yhteistyön tuloksena kesällä 2017 Amos Andersonin taidemuseossa oli esillä Generation 2017 -näyttely. Näin käynnistyi joka kolmas vuosi järjestettävä Generation-näyttelyiden sarja, joka on osa Amos Rex -museon näyttelyohjelmistoa.

 

Nuori Taide -toiminnassa yhdistyy Nuori Kulttuuri -tapahtumien perinne sekä nuorten tekijöiden nousevan taiteen ja monipuolisen visuaalisen ilmaisun interventio taidemaailmaan. Mukaan on lisätty pienemmät alueelliset ja paikalliset työpajat ja koulutukset.

 

Tutustu Nuori Taiteen yhteistyökumppaneihin klikkaamalla!