Meidän maaseutumestat -hankkeen logo.

Meidän maaseutumesta -hanke

Hanke on päättynyt ja raportointivaiheessa. Kiitos kaikille osallistujille ja yhteityökumppaneille! Julkaisemme tulokset tällä sivulla alkuvuodesta 2023.

Nuori Taiteen Meidän maaseutumestat -hankkeessa (2022–2023) 11–29-vuotiaat nuoret toteuttivat taiteellisia vaikuttamistekoja Lopella, Hyvinkäällä, Riihimäellä, Vantaalla, Nurmijärvellä, Hausjärvellä ja Tuusulassa. Spoken word -videon, tekstiiligraffitin, taidenäyttelyn, TikTok-videon, seinämaalauksen, video talk show’n ja maalausprojektin suunnitelman keinoin nuorten ryhmät ottivat kantaa asuinalueensa viihtyisyyteen ja hyvinvointiin sekä välittivät päättäjille muutostoiveita. 

Ryhmät toteutettiin osana nuorten koulupäivää, harrastustoimintaa tai omaehtoista harrastamista, ja niitä ohjasivat ammattitaiteilijat Heta Kuchka ja Riina Salmi. Jokaisessa ryhmässä vieraili nuori vaikuttaja kertomassa työstään ja keskustelemassa ryhmän ideoista.

Meidän maaseutumestoissa, tuttavallisemmin MMM:ssä, käytettiin kulttuurisen nuorisotyön toimintamallia. Nuorille tärkeitä kysymyksiä ja ideoita käsiteltiin turvallisessa ja syrjinnästä vapaassa tilassa taiteen keinoin. Taiteella vaikuttamista vietiin maaseudulle paikkoihin, joissa sitä ei ole ennen kokeiltu tai sitä on ollut niukasti saatavilla. Keskeistä oli tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Laajaa ja monipaikkaista tuotantoa koordinoi Nuori Taiteen projektikoordinaattori Miré Mertanen. Yhteistyökumppanina toimi Keshittämiskeskus Opinkirjo. Hanketta rahoittivat EMO ry, EU:n maaseuturahasto (37,8 %), Hämeen ELY-keskus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutustu EMO Ry:n sivuilta maaseutualueisiin.

Lisätietoja 
Päivi Venäläinen
p. 040 757 8375‬
paivi.venalainen(a)artcentre.fi

Kuvat hankkeen logoista; Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Leader Emo, Nuori Taide sekä Lasten ja nuorten taidekeskus