Nuori Taiteesta

Nuori Taide on valtakunnallinen foorumi 13-28-vuotiaille visuaalisen taiteen tekijöille. Toimintaa järjestetään yhteistyössä nuorten sekä nuorten visuaalisen kulttuurin parissa työskentelevien nuoriso- ja taidealan toimijoiden kanssa.

Järjestämme joka toinen vuosi nuorten visuaalisen taiteen harrastajien Nuori Taide -tapahtumaa eri kaupungissa. Yhteistyössä Generation-näyttelyiden kanssa järjestetään joka kolmas vuosi Nuori Taide -residenssiä.

 

Nuori Taide -toiminnan tavoitteena on

 • nostaa nuoret esille taiteen tekijöinä yhteiskunnassa ja taidemaailmassa.
 • tuoda esiin nuorten visuaaliseen taiteeseen liittyvää ilmaisua, tuotantoja ja projekteja.
 • innostaa ja rohkaista nuoria tuomaan esille omaa taidettaan, tekemistään, ilmaisuaan, osaamistaan ja mielenkiinnon kohteitaan.
 • antaa nuorille ääni; kuulla ja nähdä, mitä nuorilla on sanottavana ja näytettävänä.
 • tuoda yksilöpainotteisen harrastuksen tekijöitä yhteen.
 • kehittää matalan kynnyksen taidetoimintaa nuorille.
 • luoda tilanteita, joissa erilaisissa harrastuspiireissä ja vapaa-ajan ympäristöissä toimivat nuoret kohtaavat.
 • luoda yhteyksiä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja ympäristöjen välille.
 • luoda tilanteita, joissa nuoret ja taiteen sekä visuaalisen alan ammattilaiset kohtaavat.

 

Nuori Taide -toiminnan toiveena on, että

 • nuoret ottaisivat Nuori Taide -toiminnan omakseen; tulisivat suunnittelemaan ja kehittämään sitä.
 • nuorten kanssa toimivat ammattilaiset oppisivat tunnistamaan innokkaita taiteen tekijöitä ja rohkaisemaan nuoria osallistumaan Nuori Taide -tapahtumiin ja -työpajoihin sekä lähettämään teosehdotuksia Amos Rex -taidemuseon Generation-näyttelyihin.
 • taiteen äärellä saataisiin aikaan aktiivista dialogia nuorten kesken sekä aikuisten ja nuorten välillä.
 • taiteen tärkeän merkityksen ihmisen kasvulle ymmärtäisi suurempi joukko ihmisiä.
 • ymmärrettäisiin taiteilijoiden ja visuaalisen alan ammattilaisten anti ja mahdollisuudet olla mukana edistämässä nuorten hyvinvointia ja aktiivisuutta.

 

Kantavia ajatuksia

 • Nuorten visuaalinen ilmaisu ja taide tuodaan näyttävästi esille.
 • Nuorten omat kiinnostuksen kohteet ja toiveet otetaan huomioon Nuori Taide -toiminnassa.
 • Monipuolisuus toteutuu Nuori Taiteen -toiminnassa: tuodaan esille erilaisia tekijöitä, ilmaisun tekniikoita ja menetelmiä, sisältöjä ja näkemyksiä.
 • Tarjotaan uusia kokemuksia nuorille.
 • Matalan kynnyksen harrastustoiminta osallistaa nuoria.
 • Tarjotaan kohtaamisia samalla tavalla ajattelevien ja tekevien, eri tavalla tekevien ja ajattelevien, enemmän ja vähemmän taidetta harrastavien sekä ammattilaisten ja harrastajien kesken.
 • Tarjotaan eritaustaisille sekä eri elämäntilanteissa ja elinolosuhteissa eläville nuorille mahdollisuus kokea, kokeilla ja harrastaa taidetta, tuoda omaa tekemistään esille ja saada siitä palautetta.
 • Toimitaan siltana nuorisotyön sekä kulttuuri- ja taidekentän välillä.
 • Tuetaan nuorten kanssa toimivia tahoja ja yksittäisiä ammattilaisia.

 

Vuosittain järjestetään vaihtuvia työpajoja ja projekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu muihin aikaisempiin projekteihimme tällä sivulla.

Taustaa

Nuori Taide -toiminnan taustalla on eri yhteyksissä ja eri aikoina toteutettuja toimintamuotoja nuorten visuaalisen taiteen alueella. Nuorten taidetta on esitelty ja esitellään erilaisissa näyttelyissä eri puolilla Suomea. Niitä ovat esimerkiksi kuvataide-, käsityö- tai arkkitehtuurikoulujen oppilastöiden näyttelyt tai kunnallisen nuorisotyön järjestämät näyttelyt, kuten Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksissa 1980-luvulta lähtien järjestetty Nuori taide -näyttely. Nämä näyttelyt ovat yleensä paikallisia.

Nuori Taide -toimintaa koordinoiva Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö järjesti 1980-luvulta 2000-luvun alkuun valtakunnallisia Nuorten kuvat -näyttelyitä Hyvinkäällä. Taidekeskuksen toimintaan on kuulunut myös vuosikymmenten ajan kansainvälisten lasten ja nuorten näyttelyiden järjestäminen, joita on ollut esillä Hyvinkäällä vuodesta 1971 lähtien. Kansainvälisiä näyttelyitä on ollut esillä myös Helsingissä ja pienempimuotoisena eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä kansainväliset näyttelyt ovat avustusleikkauksien vuoksi tauolla.

Lasten ja nuorten taidekeskus on ollut mukana toteuttamassa valtakunnallisia sana- ja kuvataidetapahtumia ja -näyttelyitä osana kulttuurisen nuorisotyön Nuori Kulttuuri -toimintaa. Nuorten tekemistä ja harrastamista esille nostavissa tapahtumissa on ollut olennaista nuorten mahdollisuus saada palautetta ammattilaisista.

Nuori Kulttuurin koordinoimien kulttuurisen nuorison työn lajien musiikin, tanssin ja teatterin rinnalta sana- ja kuvataide jäivät pois 2010-luvulla. Kuvataidetta ja eri visuaalisen ilmaisun muotoja harrastavien nuorten tekemisen ja osaamisen esittelyä valtakunnallisesti haluttiin kuitenkin jatkaa, mikä vahvisti tarvetta Nuori Taide -toiminnan aloittamiselle.

Vuonna 2015 Amos Andersonin taidemuseo, (nyk. Amos Rex -taisemuseon), Helsingin nuorisoasiainkeskus sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö aloittivat yhteistyössä suunnitella valtakunnallista nuorten taiteen tekijöiden näyttelyä. Yhteistyön tuloksena kesällä 2017 Amos Andersonin taidemuseossa oli esillä Generation 2017 -näyttely. Näin käynnistyi joka kolmas vuosi järjestettävä Generation-näyttelyiden sarja, joka on nykyisin osa Amos Rex -museon näyttelyohjelmistoa.

Valtakunnallinen Nuori Taide -toiminta lanseerattiin myöhemmin marraskuussa 2018. Toiminnassa yhdistyvät Nuori Kulttuuri -tapahtumien perinteet sekä nuorten taiteen tekijöiden nousevan taiteen ja monipuolisen visuaalisen ilmaisun interventio taidemaailmaan. Mukaan toimintaan on lisätty pienemmät alueelliset ja paikalliset työpajat ja koulutukset.

Nuori Taide on kulttuurista nuorisotyötä, painotuksen visuaalinen taide. Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Lue lisää tästä linkistä, miten kulttuurinen nuorisotyö konkretisoituu Nuori Taide -toiminnassa.

Rahoitus

Nuori Taide toimintaa järjestävä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on valtakunnallinen nuorisoalan järjestö, jonka toiminnan mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. Haemme lisärahoitusta yhteistyöhankkeisiin muun muassa säätiöiltä ja myymällä asiantuntijapalveluita. Nuorille osallistuminen toimintaan on lähtökohtaisesti maksutonta.